infsystem

SID

Informační systém pro zásilkové firmy. Příjem objednávek, nákup zboží, skladování, expedice. Cloud computing, Data Warehouse, manažerské výstupy.

sybilabez1

SYBILA

BI nástroj pro efektivní řízení provozních nákladů a předvídání chování zákazníků.

infsystem

5K

Manažerský informační systém. 5K = 5 klíčů k zajištění úspěšného řízení mléčné farmy.

eshop

E-SHOP

Nestačí vám univerzální řešení pro váš e-bussines? Postavíme vám řešení na míru.

Logo EU OPPIK 2

sybila png

Naše společnost aktuálně pracuje na vývoji SW řešení s názvem SYBILA. Půjde o BI nástroj se zaměřením na specifika zásilkového obchodu. Jeho cílem je poskytnout ucelenou sadu BI nástrojů, včetně těch nejpokročilejších, které umožní analytické výpočty a automatizaci rozhodování.   

Žádný (jeden) BI nástroj dnes není schopen poskytnout kompletní pokrytí celého spektra potřeb, možností a příležitostí, které tato oblast nabízí.

SYBILA se bude skládat ze čtyř samostatných částí (modulů) – SYBILA INTEGRATOR, PREDIKTOR, TESTACE a MONITOR. První dvě maximálně využijí dnes existujících špičkových nástrojů, tedy například SYBILA MONITOR využije pro prezentaci dat BI nástroj Tableau. Třetí část SYBILA TESTACE poskytne robustní nástroj pro předpovídání potřeb zboží s výstupem do prezentačního BI nástroje. Čtvrtá a poslední část SYBILA PREDIKTOR pokryje aktuálně celosvětově nejpoptávanější požadavek – předpověď chování/potřeb klienta. Výstup bude formou služby Web Services a konzumentem těchto služeb budou různé moduly stávajícího systému uživatele – ERP, e-shop, e-mail klient, CRM, marketing atd.

Logo EU OPPIK 2

Naše společnost čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „B2C Support s.r.o. - vývoj BI řešení SYBILA“ (Reg. číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009373), který je spolufinancován z EU, konkrétně z programu ICT a sdílené služby - tvorba nových IS/ICT řešení - II. výzva (OPPIK). Hlavním cílem projektu je vývoj BI řešení s názvem SYBILA, jehož cílem bude poskytnout ucelenou sadu BI nástrojů, včetně těch nejpokročilejších, které umožní analytické výpočty a automatizaci rozhodování, a to zejména ve specifikách zásilkového obchodu. Přínosem pro zákazníka (zásilkový obchod, e-shop apod.) bude jednak optimalizace výše skladových zásob a jejich řízení v čase, které povede ke snížení nákladů, v druhé části pak zvýšení objemu prodeje, tj. i nárůst tržeb a zisku.